• Puffergebruik


  Hieronder vindt u de verschillende puffers met hun gebruik. Van sommige merken zoals seretide,flixotide bestaan er verschillende types (aerosol of diskus).

  Let er dus op dat u het juiste type selecteert.

  Indien u nog vragen hebt aarzel dan niet om ons te contacteren

  De verschillende types:

  1. Turbohaler (pulmicort, oxis, symbicort, bricanyl)
  2. Handihaler (spiriva)
  3. Dosisaerosol (duovent, ventolin), atrovent, seretide aerosol, flixotide aerosol)
  4. Diskus (seretide diskus, flixotide diskus, serevent diskus)
  5. Autohaler (aeromir, Qvar)
  6. De Nozolizer (salbutamol, formoterol, budesonide)

   

  1. Turbuhaler (pulmicort, oxis, symbicort, bricanyl)

  In dit filmpje wordt de werking uitgelegd.

  Filmpje:      http://www.astrazeneca.nl/_mshost1530184/content/nl/bronnen/media/producten/turbuhaler-instructie.swf

  1. De beschermdop afschroeven en de Turbohaler VERTICAAL houden.

  2. Draai de ring naar rechts en daarna naar links: 1 dosis opladen. U hoort één klik: 1 dosis ligt klaar (zelfs na meerdere klikken is slechts 1 dosis gebruiksklaar: nog een dosis doordraaien, is een dosis verliezen.)


  3. ADEM VOLLEDIG UIT naast de turbohaler opdat de binnenkant niet vochtig wordt en/of het poeder weggeblazen wordt.

  4. Plaats het mondstuk tussen de tanden (in een hoek van 45°) en sluit de lippen rond het mondstuk. Laat de luchtspleten vrij. Houd het hoofd rechtop.

  5. ZEER KRACHTIG ZO SNEL EN DIEP mogelijk INADEMEN om al het poeder in een optimale deeltjesgrootte in de longen te doen belanden.


  6. Verwijder eerst de inhalator van de mond opdat bij het uitademen de Turboinhalator en het poeder niet vochtig worden.

  7. HOUD DE ADEM 5 à 10 tellen IN om een goede opname te verzekeren.

  8. Adem langzaam uit door de neus, niet door de mond om zo weinig mogelijk werkzame stof uit te blazen. U merkt smaak noch geur, maar als u de gebruiksaanwijzing gevolgd heeft, kunt u er zeker van zijn de voorziene dosis geïnhaleerd te hebben. (Controle inhalatie: mondstuk van de inhalator halen - poeder kan afgeklopt worden - op zwart doekje.)

  9. Wacht één minuut voor een volgende inhalatie en herhaal stappen 1 tot en met 8.

  10. Controleer het venstertje onder het mondstuk: als er een rood lijntje verschijnt, zijn er nog 20 dosissen.

  11. Mondstuk reinigen met droge doek (NOOIT MET WATER!!). De beschermdop opnieuw opschroeven om klontering van het poeder te voorkomen en om de inhalator stofvrij te houden.

  12. Bij gebruik van corticosteroïden de mond met water spoelen ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en van heesheid door astrofie van de spiertjes van de stembanden. Bij voorkeur 2 maal gorgelen: steeds het spoelwater uitspuwen.
  Tip: corticosteroïde inhaleren voor het eten: tijdens het eten wordt de mond-keelholte een extra keer gereinigd.

  13. Reinigen Turbohaler. Het mondstuk moet regelmatig (2 à 3 maal per week) worden schoongemaakt. Neem het mondstuk weg door het met de duim naar boven te drukken. Verwijder met een droge doek alle partikeltjes die in het mondstuk kunnen kleven. Het mondstuk mag nooit met water worden schoongemaakt. Plaats het mondstuk terug op het apparaat en schroef de beschermdop opnieuw dicht.

   

  2. Handihaler (spiriva)

  1. Neem een comfortabele houding aan: een rechtopzittendehouding in de zetel of een half-rechtzittende houding met gebogen knieën .

  2. Open de beschermkap en het mondstuk.

  3. Neem een capsule uit de blister en plaats die in de opening.

  Sluit het mondstuk goed tot u een klik Hoort. De beschermkap blijft open.

  4. Hou de inhalator rechtop met het mondstuk naar boven en druk vervolgens de groene knop volledig in.

  Door het indrukken van de groene knop, worden er gaatjes geprikt in de capsule. Deze gaatjes zorgen ervoor dat het poeder uit de capsule vrijkomt tijdens het inademen.

  5. Hou de inhalator zo ver mogelijk verwijderd en ademdiep uit. Zorg ervoor dat u niet uitademt in hetmondstuk van de inhalator.

  6. Plaats het mondstuk tussen uw lippen en houd uw hoofdrechtop tijdens de langzame diepe inademing. Leterop dat u de capsule hoort trillen tijdens de inademing.

  7. Houd uw adem in gedurende tien seconden, verwijder de Handihaler van uw mond en adem langzaam uit.

  8. Herhaal de stappen vijf tot en met zeven. Zo bent u zekerdat de capsule leeg is.

  9. Open terug het mondstuk om de lege capsule te verwijderen. Sluit het mondstuk en de beschermkap.

  10. Spoel uw mond grondig met water, zodat er geen medicatie in de mond achterblijft.

  11. Bij hinderlijke effecten of klachten, raadpleeg uw arts of apotheker.

          

  3. Dosisaerosol (duovent, ventolin, atrovent,seretide aerosol,flixotide aerosol)

  1. Verwijder het dopje.

  2. De dosisaërosol GOED SCHUDDEN, zodat het geneesmiddel gelijkmatig in het drijfgas verspreid wordt.

  3. Houd de inhalator RECHTOP met de opening naar beneden. Bij een nieuwe dosisaërosol of na twee weken niet-gebruik, 4 maal in de lucht spuiten om een perfecte vulling van de doseerkamer te bekomen.

   

  4. ADEM rustig en volledig UIT.

  5. Houd het hoofd rechtop en iets achterover, neem het mondstuk tussen de tanden en omsluit met de lippen, om de penetratie in de luchtwegen te vergemakkelijken en de neerslag van het geneesmiddel op de achterste pharynxwand te beperken.  Het geneesmiddel wordt met grote snelheid weggeschoten, waardoor turbulenties ontstaan, zodat de meeste geneesmiddeldeeltjes tegen het slijmvlies van de mond- en keelholte vliegen.

  6. Begin LANGZAAM EN DIEP IN TE ADEMEN door de inhalator. Druk de dosisaërosol in en adem verder traag en diep in. Sommige patiënten schrikken van de koude puf tegen hun keel en stoppen met inademen. Doorademen is echter essentieel opdat de dosis de longen bereikt.

  7. Neem de inhalator uit de mond en HOUD DE ADEM 5 0 10 TELLEN IN. Adem langzaam uit door de neus. Om een goede opname van het geneesmiddel te verzekeren en om zo weinig mogelijk werkzame stof uit te blazen.

  8. Wacht 1 minuut voor een volgende inhalatie. Schud vooraleer de procedure te herhalen. Door het afvuren van een dosis koelt de vernevelaar af: een tweede puf is veel kouder dan de eerste (schrikactie).

  9. Mondstuk reinigen en dopje terugplaatsen. De inhalator afgesloten bewaren om te voorkomen dat de patiënt bij een volgende inhalatie het stof dat zich tijdens het bewaren in het apparaat kan ophopen, inhaleert.

  10. Bij gebruik van corticosteroïden de mond met water spoelen ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en van heesheid door astrofie van de spiertjes van de stembanden. Bij voorkeur twee maal gorgelen, steeds het spoelwarter uitspuwen.

  Tip: corticosteroïden inhaleren voor eten: tijdens het eten wordt de mond- keelholte nog eens extra gereinigd.

  11. Controleer de vullingsgraad van de dosisaërosol door het busje (zonder plastic omhulsel) in een bakje met water te leggen. Een vol busje zinkt. Een half vol "hangt" in het water. Een leeg busje drijft.

             

  4. Diskus (Seretide diskus, flixotide diskus, serevent diskus)

  1. Houd de Diskus horizontaal met het opschrift naar boven toe gericht zodat je gemakkelijk kan aflezen hoeveel dosissen er nog beschikbaar zijn.

  2. Open de Diskus door de inkeping met je duim naar rechts te schuiven tot je "Klik" hoort, zodanig dat het mondstuk te voorschijn komt.


  3. Laad de diskus op door het kleine klepje eveneens helemaal naar rechts te verschuiven.


  4. ADEM rustig en VOLLEDIG UIT naast de Diskus. De Diskus ver van de mond verwijderd houden opdat hij niet vochtig wordt.

  5. Houd het hoofd rechtop en iets achterover. Neem het mondstuk tussen de tanden en lippen. Doordat de luchtwegen dan zo recht mogelijk zijn, vergemakkelijkt de penetratie van het geneesmiddel in de diepere luchtwegen en vermindert de neerslag van het geneesmiddel op de achterste pharynxwand.


  6. ZO KRACHTIG, SNEL EN DIEP mogelijk inademen, om al het poeder in de longen te doen belanden. Aangezien het product lactose bevat, proeft u onmiddelijk het geïnhaleerde poeder (dit is een controle).

  7. Verwijder de inhalator een eind van de mond en HOUD DE ADEM 5 à 10 tellen IN. Adem langzaam uit door de neus, niet door de Diskus om een goede opname van het geneesmiddel te verzekeren en om zo weinig mogelijk werkzame stof uit te blazen. De Diskus uit de mond nemen opdat hij, bij uitademen, niet vochtig zou worden.

  8. De Diskus sluiten door de inkeping met de duim naar links te schuiven.


  9. Wacht één minuut voor een volgende inhalatie en herhaal de verschillende stappen van de hele procedure. Je moet de Diskus weer sluiten om hem weer te kunnen opladen.

  10. Bij gebruik van corticosteroïden de mond met water spoelen ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en van heesheid door astrofie van de spiertjes van de stembanden. Bij voorkeur twee maal gorgelen, steeds het spoelwarter uitspuwen.

  Tip: corticosteroïden inhaleren voor eten: tijdens het eten wordt de mond- keelholte nog eens extra gereinigd.

   

  5. Autohaler (aeromir, Qvar)

  1. Verwijder kapje.

  2. Autohaler goed schudden.

  3. Houd Autohaler rechtop met opening naar beneden en duw rode hefboom omhoog.

  4. Adem rustig en volledig uit.

  5. Houd het hoofd rechtop en iets achterover en neem het mondstuk tussen de tanden.

  6. Adem traag, rustig en diep in.

  7. Neem de inhalator uit de mond en houd de adem 5 à 10 tellen in.

  8. Adem langzaam uit, bij voorkeur door de neus, niet door de inhalator.

  9. Duw rode hefboom naar beneden.

  10. Wacht 1 minuut voor een volgende inhalatie. Schud alvorens de procedure te herhalen.

  11. Mondstuk reinigen en kapje terugplaatsen.

  Bij in gebruik name van een nieuwe Autohaler of indien de Autohaler langer als 2 weken niet gebruikt is, eerst 2 pufjes in de lucht ‘afvuren’. Dit doet u door eerst de Autohaler te schudden, de hefboom rechtop te zetten en een pufje af te vuren door het schuifje aan de onderkant naar voren te schuiven. Voor 2 pufjes doet u dit 2 maal.

  Een lege Autohaler kunt u weggooien.

   

  6. DE Novolizer (Salbutamol, formoterol, budesonide)

  Gereedmaken van DE NOVOLIZER voor gebruik:

  • Verwijder de deksel van de Novolizer door de geribbelde vlakken aan de zijkant in te drukken. Schuif de deksel naar voren en til het op.
  • Verwijder de verpakking van het medicijnpatroon.
  • Plaats de patroon met de dosisteller naar het mondstuk gericht in de Novolizer (patroon kan er dus maar op 1 manier in).
  • Plaats de deksel weer op de Novolizer.

  De Novolizer is klaar voor gebruik.
   

  Hoe werkt de novolizer?

  1. Verwijder de beschermdop van het mondstuk.
  2. Plaats de Novolizer met het mondstuk naar u toe. Het controlevenster boven het mondstuk hoort rood gekleurd te zijn.
  3. Druk de blauwe, rode, bruine of paarse knop aan de achterkant volledig in. U hoort hierbij een klik. Het controlevenster hoort nu groen gekleurd te zijn.
  4. Rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
  5. Adem uit (niet in de Novolizer, anders wordt deze vochtig en zal het poeder in de inhalator blijven plakken).
  6. Breng de Novolizer horizontaal naar de mond en plaats het mondstuk tussen de tanden en omsluit met de lippen.
  7. Adem krachtig, gelijkmatig en diep in. Bij voldoende inademingskracht vuurt de Novolizer een dosis medicijn af. U hoort daarbij een klik, maar ga door met inademen!
  8. Neem de Novolizer uit de mond en houdt de adem 5-10 tellen vast, zodat het medicijn in de longen neer kan slaan.
  9. Adem uit (door de neus).
  10. Ga na of het controlevenster weer rood gekleurd is.

  Herhaal bij een 2e dosis stap 2 t/m 10.

  Plaats de beschermdop weer op het mondstuk.
   

  Na gebruik van luchtwegbeschermers altijd de mond/keel spoelen en gorgelen met water; eerste slokje uitspugen, tweede slokje doorslikken en daarna eventueel wat eten.

  Schoonmaken

  Zorg voor een schoon mondstuk, droog deze na iedere inhalatie eventueel af met een wegwerpzakdoekje / tissue. De Novolizer kan alleen maar aan de buitenkant met een vochtig doekje gereinigd worden, nooit afspoelen!

  Bewaren

  De Novolizer op een droge, koele plaats bewaren (niet in keuken of badkamer).

  Extra aandachtspunten

  Controleer regelmatig de dosisteller om na te gaan hoeveel beschikbare doses er nog zijn. De teller geeft dit aan in stappen van 20.

  Een Novolizer gaat ongeveer 1 jaar mee. U hoeft dus slecht het medicijnpatroon te wisselen.

  Geneesmiddelen en de Zon


  Niet alleen zalven kunnen ervoor zorgen dat je sneller verbrandt in de zon, ook bepaalde orale geneesmiddelen hebben dit effect. Een kort overzicht.

  Alle zalven waarin ontstekingsremmer zitten (vb Flexium, Voltaren, ...) zorgen ervoor dat je sneller gaat verbranden in de zon op de plaats waar je ze gesmeerd hebt. 
  Ook vele anti-acne zalven hebben dit effect, vooral deze waarin benzoylperoxide zit (vb epiduo, benzac, acneplus, pangel, ...)

  Vele orale geneesmiddelen hebben dit effect ook, maar dan natuurlijk over het ganse lichaam. Een korte opsomming van de belangrijkste:

  • isotretinoine (vb Roaccutane)
  • Amiodarone
  • ontstekingsremmers (vb naproxen, piroxicam, ...)
  • bepaalde antibiotica (vb ciprofloxacine, norfloxacine, doxycycline, bactrim)
  • hydrochloorthiazide (dit is een "plasgeneesmiddel"  en zit vb in emcoretic, lodoz, zestoretic, ...

  Voorkomen is beter dan genezen, smeren is dus de boodschap! Best is het ook om de zon te vermijden tussen 11 en 16u. Wil je toch in de zon gaan, smeer je dan 20 minuten voordien in en herhaal om de 2 uren.

  Reisgeneesmiddelen


  Wanneer u op reis vertrekt weet men soms niet goed wat men hoeft mee te nemen van geneesmiddelen. Hieronder staat een lijstje met de voornaamste zaken die u mee kan nemen.

  Natuurlijk hangt dit af van de regio waarnaar u reist.

  • Pijn en koorts
   Dafalgan, nurofen,…
  • Diarree
   Eerste keus blijft imodium. Indien u op voorhand iets wilt innemen kan u profylactisch enterol, lacteol of een ander probioticum innemen. Zeker voor Aziatische en Afrikaanse landen met een verhoogd risico op tourista is dit aan te raden. Ook verkorten deze geneesmiddelen de duur van de reizigersdiarree.
  • Allergie
   Cetirizine, Loratadine, zyrtec zijn allemaal geneesmiddelen die goed werken bij allergie. Bij beten kan een zalf op plantaardige basis (bv calmiderm) of een zal op basis van cortisone (bv cremicort) gebruikt worden.
  • Insectenwerende middelen
   Tegen muggen en andere vliegende insecten is een middel op basis van DEET nog altijd eerste keuze. Kies een roller stick of spray die minstens 30 % DEET bevat. Voor tropische gebieden neem je best een middel met 50% DEET. DEET maakt wel de huid gevoeliger aan de zon dus bij gebruik van een insectenwerend middel op basis van DEET dient men de huid extra te beschermen.
  • Misselijkheid
   Anitmetil is zowel voor volwassenen of kinderen ideaal. Voor reisziekte is R-Calm beter geschikt. Om de 6 uur moet hier wel telkens een pilletje van ingenomen worden.
  • Bescherming tegen de zon
   Zowel zonnecrème als aftersun.
  • Maagzuur
   Indien u gevoelig bent aan maagzuur kan een zuurneutraliserend geneesmiddel zoals rennie, maalox of gaviscon meegenomen worden.
  • Verbandmateriaal
   Pleisters en ontsmetting.
  • Antibacteriele gel
   Hoeft niet veel te zijn maar bij verzorging van een wonde kan u hiermee snel uw handen reinigen zonder water nodig te hebben.
  • Malaria (link naar andere tipspagina): Zie andere pagina.
  • Pincet
   Om splinters te verwijderen
    
  • Uw dagelijkse medicatie
  • ...

  Reisvaccinatie


  A. Malaria

  Voor u op reis vertrekt controleert u best in welke regio’s er een verhoogd risico is op malaria.

  Overdracht gebeurt door een muggenbeet maar kan ook via besmetting door vuile naalden of bloedtransfusie.

  Waar komt malaria voor?

  Malariamuggen gedijen goed in warme, vochtige streken. Malaria is echter geen typisch tropische ziekte. Tot in de twintigste eeuw kwam de ziekte ook voor in koude noordelijke streken tot aan de poolcirkel toe. Na de ontdekking van de levenscyclus van de parasiet en de rigoureuze bestrijding van de mug is de ziekte in de ontwikkelde wereld verdwenen. Het verspreidingsgebied is nu voornamelijk de Derde Wereld.

  Het feit dat de meeste slachtoffers in Afrika vallen, is niet alleen een gevolg van het klimaat aldaar. Armoede zorgt ervoor dat er onvoldoende middelen voor de bestrijding van de mug en de behandeling van de ziekte beschikbaar zijn. Stilstaande plassen, vervuild water in sloppenwijken, kweekvijvers voor de mug, zijn een gevolg van gebrek aan afdoende infrastructuur en hygiëne.

  Deze kaart in slecht indicatief. Op de site van het instituur voor voor tropische geneeskunde (www.itg.be) vindt u telkens hoe hoog het risico is voor de verschillende gebieden.

  http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/Malaria-world%202010-11%20b.jpg

   

  Hoe kan men malaria voorkomen?

  Het vermijden van muggenbeten is van kapitaal belang : de anophelesmug steekt enkel tussen valavond en dageraad. Let op : ze is eerder klein en zoemt praktisch niet.

  - Draag 's avonds licht gekleurde kledij die zoveel mogelijk armen en benen bedekt. Smeer de niet bedekte delen van het lichaam in met een insectenverdrijvend middel op basis van Deet (20 à 50 %; voor kinderen en zwangere vrouwen liefst tussen de 20-30%) b.v. Care-Plus® DEET, Moustimugâ, Z-stopâ, Anti-Mâ, OTC-repellentâ enz. en herhaal dit om de 4 à 6u (men kan er de nacht niet volledig mee door). Niet-Deet-bevattende insectrepellents zijn minder onderzocht; produkten op basis van citrodiol-extract van eucalyptusolie (Care-Plus® Natural, MosegorâMosiguardâ,picaridine (Care-Plus® Repel-it; Parazeet) en "IR3535" (werkt wel iets minder langdurig tegen de malariamug) zijn echter goede en veilige producten; andere alternatieven zijn momenteel niet echt aan te bevelen.

  - Slaap 's nachts in kamers waar muggen niet binnen kunnen (muggengaas aan de ramen, gebruik electrisch verwarmde antimug-plaatjes; airconditioning weerhoudt de muggen niet altijd om te steken) of slaap onder een muskietennet, dat met permethrine of deltamethrine geïmpregneerd is, dat boven het bed wordt opgehangen en waarvan de randen onder de matras worden gestopt. Indien deze maatregelen correct worden uitgevoerd, vermindert men het risico op malaria reeds met minstens 80 à 90 %.

  Preventief pillen innemen :  geen enkel geneesmiddel is voor de volle 100 % doeltreffend om malaria te voorkomen, zodat we steeds een combinatie van maatregelen moeten voorstellen. De gebruikte geneesmiddelen veranderen in de loop der jaren. Men moet steeds de voor- en nadelen van bepaalde geneesmiddelen afwegen in functie van de besmettingskans op malaria. Deze kans is afhankelijk van het bezochte land, maar ook van de bezochte streken in dat land, alsook van het seizoen waarin men reist, de verblijfsduur en het type reis (zie www.itg.be). Sommige personen kunnen bijwerkingen ondervinden bij de inname van malaria-geneesmiddelen. Deze zijn dikwijls slechts van milde aard en zijn niet altijd een reden om de inname te staken en een alternatief te overwegen. Soms dient men toch op een ander middel over te schakelen wegens het optreden van bijvoorbeeld maagdarmongemakken, allergische reakties of andere intolerantieverschijnselen. De arts zal dus individueel bepalen welk antimalariamiddel het beste is. Dit verklaart waarom personen in eenzelfde groepsreis soms toch verschillende middelen dienen in te nemen.
   

  Geneesmiddelen:

  MALARONE®: voor een volwassene 1 tablet per dag, 1 dag voor aankomst in het malariagebied tot en met 7 dagen na het verlaten van malariagebied; wordt steeds bij de maaltijd ingenomen of met een melkdrank, elke dag op hetzelfde tijdstip. Mag meerdere maanden ingenomen worden (=veel langer dan op de bijsluiter staat aangegeven; maar hou wel rekening met de kostprijs). Malarone® kan gebruikt worden voor kinderen vanaf 5 kg, in aangepaste dosis. Malarone® wordt niet gegeven aan zwangere vrouwen of vrouwen tijdens de borstvoeding. Is > 95 % werkzaam.

  DOXYCYCLINE: voor een volwassene 1 tablet (100 mg of ½ tablet 200 mg) per dag, 1 dag voor aankomst in het malariagebied tot 4 weken na het verlaten van malariagebied; doxycycline dient met veel vloeistof te worden ingenomen of tijdens de maaltijd, elke dag op hetzelfde tijdstip. Mag meerdere maanden ingenomen worden. Doxycycline wordt niet gegeven aan kinderen < 8 jaar en zwangere vrouwen. Doxycycline kan soms aanleiding geven tot schimmelinfecties van de mond en genitaliën, en tot fototoxische huiduitslag (zonne-allergie). Is > 95 % werkzaam.

  LARIAM® : 1 tablet/week, op een vaste dag, ‘s avonds bij de maaltijd, tot 4 weken na terugkeer of na het verlaten van malariagebied. LariamÒ wordt niet gegeven aan kinderen die minder dan 5 kg wegen. LariamÒ is toegestaan vanaf het tweede zwangerschapstrimester, maar in een aantal afgewogen gevallen ook reeds in het eerste zwangerschapstrimester. Is > 95 % werkzaam (minder werkzaam in sommige afgelegen gebieden van Thailand, Myanmar en Cambodja).

  Indien u lariam wilt innemen doet u best op voorhand eens een tollerantietest. Malaria wordt niet altijd goed verdragen en kan bijvoorbeeld nachtmerries, draaiduizeligheid, stemmingsverschijnselen veroorzaken.

  ALTERNATIEVEN: men kan op reis zonder problemen overschakelen van de ene dag op de andere naar:

  Malarone : 1 tablet per dag. Indien men reeds in malariarisicogebied vertoeft of er geweest is, en er wordt overgeschakeld naar Malarone als malariapreventie (of men heeft meer dan 1 pil vergeten in te nemen), dan moet Malarone altijd worden doorgenomen tot minstens 4 weken na die omschakeling - dit betekent in een aantal situaties dat het langer dan de voorgeschreven 7 dagen na het verlaten van het malariarisicogebied moet ingenomen worden:

  · Verandering ³ 3 weken voor terugreis: inname tijdens de rest van het verblijf - tot 7 dagen na het verlaten van het malariagebied

  · Verandering < 3 weken voor terugreis: inname tot 4 weken na de omschakeling

  · Verandering na terugreis (= na het verlaten van het malariagebied): nog 4 weken innemen

  Malarone is meer dan 95% werkzaam en mag zeker maandenlang gebruikt worden (hou rekening met de kostprijs).

  Doxycycline  (1 tablet 100 mg of ½ tab. 200 mg /dag, te starten 1 dag voor vertrek tot 4 weken na het verlaten van malariagebied. Niet voor kinderen < 8 jaar en zwangere vrouwen. Doxycycline dient zittend en met veel vloeistof te worden ingenomen of tijdens de maaltijd. Doxycycline kan soms aanleiding geven tot schimmelinfecties van de mond en genitaliën en fototoxische huiduitslag (zonne-allergie). Doxycycline is > 95 % werkzaam en mag maandenlang gebruikt worden.


  B. Gele koorts

  Gele koorts is een infectieziekte veroorzaakt door het gelekoortsvirus dat door muggen wordt verspreid. De ziekte komt alleen in Afrika ten zuiden van de Sahara (ca. 180.000 gevallen per jaar) en Zuid- of Midden-Amerika (ca. 20.000 gevallen per jaar) voor.

  De risico gebieden worden weergegeven op deze kaart

  De vaccinatiecentra staan in deze link http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/NADRVACC.htm

   

  C. Hepatitisch